اطلاعات تور آنتالیا 7-8 مرداد
مقصد آنتالیا
ایرلاین آتا-زاگرس-کاسپین-تابان
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور ANT-7
مدارک اصل پاسپورت

قیمت تور آنتالیا 7-8 مرداد

هتل بلدیبی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 13,690,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,990,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل لارا پالاس

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 18,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 17,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 15,860,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل ملودی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 18,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 20,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 15,860,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل آگون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 18,880,000 تومان
قیمت 1 تخت 21,910,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 17,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 15,860,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل هتل پالمت اسپورت بلک

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 19,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 24,090,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 15,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل ریوس بیچ

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 20,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 25,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 16,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 15,860,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل جندر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 23,180,000 تومان
قیمت 1 تخت 26,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 19,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 15,860,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند رینگ

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 28,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 40,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 19,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل آیدین بی کوئین

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 29,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 43,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 16,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل سیلایف فمیلی ریزورت

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 30,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 42,630,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 16,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل اورنج کانتی بلک

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 30,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 52,210,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 13,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 9,370,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل اکوآ ورد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 30,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 52,210,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 13,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 9,370,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل رامادا ریزورت لارا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 30,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 39,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند پارک لارا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 31,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 43,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 16,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل شروود سوییتز

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 33,220,000 تومان
قیمت 1 تخت 43,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 16,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل کریستال واترورلد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 36,330,000 تومان
قیمت 1 تخت 59,790,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 21,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل ملاس لارا هتل

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 37,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 50,610,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 23,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل آستریا کرملین پالاس

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 39,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 54,890,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

هتل آسکا لارا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 39,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 58,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 25,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 12,870,000 تومان
قیمت نوزاد 990,000 تومان
توضیحات -

توضیحات تکمیلی

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال، 990.000 تومان می باشد. بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.