اطلاعات تورکیش25به 28مرداد99
مقصد کیش
ایرلاین زاگرس
مدت اقامت 3 روز و 2 شب
کد تور kish-25-28
مدارک شناسنامه-کارت ملی

قیمت تورکیش25به 28مرداد99

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 905,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,130,000 تومان
قیمت 3 تخت 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 700,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 945,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,210,000 تومان
قیمت 3 تخت 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 700,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,700,000 تومان
قیمت 3 تخت 1,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 700,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لیلیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,880,000 تومان
قیمت 3 تخت 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 700,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

.