اطلاعات تورکیش26به28مرداد99
مقصد کیش
ایرلاین زاگرس
مدت اقامت 3 روز و 2 شب
کد تور kish-26-28
مدارک شناسنامه-کارت ملی

قیمت تورکیش26به28مرداد99

هتل تعطیلات کیش

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 740,000 تومان
قیمت 1 تخت 840,000 تومان
قیمت 3 تخت 730,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 660,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 790,000 تومان
قیمت 1 تخت 940,000 تومان
قیمت 3 تخت 770,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 660,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 815,000 تومان
قیمت 1 تخت 990,000 تومان
قیمت 3 تخت 790,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 660,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 980,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 895,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 660,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لیلیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,440,000 تومان
قیمت 3 تخت 975,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 660,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

.