اطلاعات تورکیش25به 27مرداد99
مقصد کیش
ایرلاین زاگرس
مدت اقامت 3 روز و 2 شب
کد تور kish-25-27
مدارک شناسنامه-کارت ملی

قیمت تورکیش25به 27مرداد99

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 850,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 830,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 720,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 875,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 720,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,380,000 تومان
قیمت 3 تخت 955,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 720,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لیلیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,500,000 تومان
قیمت 3 تخت 1,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 720,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

.