اطلاعات تورکیش 16به 19 خرداد ماه
مقصد کیش
ایرلاین وارش
مدت اقامت 4 روز و 3 شب
کد تور kish-16-19
مدارک شناسنامه-کارت ملی

قیمت تورکیش 16به 19 خرداد ماه

هتل تعطیلات کیش

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 825,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 750,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 500,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 825,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 750,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 500,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 900,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 800,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 500,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لیلیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,830,000 تومان
قیمت 3 تخت 980,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 500,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,980,000 تومان
قیمت 3 تخت 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 500,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

-