اطلاعات تورکیش 16 به 18خرداد ماه
مقصد کیش
ایرلاین وارش
مدت اقامت 3 روز و 2 شب
کد تور kish-16-18
مدارک شناسنامه-کارت ملی

قیمت تورکیش 16 به 18خرداد ماه

هتل تعطیلات کیش

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 780,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 730,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 780,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 730,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 830,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,110,000 تومان
قیمت 3 تخت 770,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل لیلیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,450,000 تومان
قیمت 3 تخت 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 920,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 140,000 تومان
توضیحات -

-