اطلاعات تور بدروم 01 شهریور98
مقصد بدروم
ایرلاین قشم ایر
مدت اقامت 7 روز و 6 شب
کد تور BUD12
مدارک اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

قیمت تور بدروم 01 شهریور98

هتل تندا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 5,825,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,090,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل آکواریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,845,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل یلکن ماندالینجی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 7,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,945,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل گرین بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : Club Room

هتل گلدن بیچ بای جورا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,685,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل گرین بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,625,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل سان دنس ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 9,945,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,220,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات LAND VIEW

هتل سان دنس ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,640,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

هتل کادیکاله

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,365,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,890,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : Garden view

هتل دیاموند آف بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,365,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,890,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: GARDEN VIEW

هتل رویال آسارلیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,145,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل دیاموند آف بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,785,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,480,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : sea view

هتل کادیکاله

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,785,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,480,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

هتل رویال آسارلیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 10,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,730,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل یاسمین ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,120,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,985,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: MYNDOS STANDAD

هتل یاسمین ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,245,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:main builiding

هتل گرند پارک بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:LAND VIEW

هتل گرند پارک بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 11,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات LAND VIEW

هتل گرند پارک بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 12,795,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات نوع اتاق:SEA VIEW

هتل لابلانچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 13,470,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات LAND VIEW

هتل لابلانچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 13,890,000 تومان
قیمت 1 تخت 19,185,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

هتل کفالوکا ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 16,160,000 تومان
قیمت 1 تخت 22,545,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

هتل هیلتون بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 17,250,000 تومان
قیمت 1 تخت 24,225,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات LAND VIEW

هتل وگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 17,335,000 تومان
قیمت 1 تخت 26,995,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

هتل هیلتون بدروم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

قیمت 2 تخت 18,930,000 تومان
قیمت 1 تخت 26,745,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 11,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,390,000 تومان
قیمت نوزاد 500,000 تومان
توضیحات -

 

خدمات آژانس

 

6 شب و 7 روز اقامت – پرواز ایر باس زاگرس به ازمیر – صبحانه ، نهار ، شام و نوشیدنی (طبق برد هتل) – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان – گشت شهری رایگان 

 

توضیحات تکمیلی

 

* مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد و هورگشت مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت . 
* پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و درصورت انصراف کل هزینه سوخت خواهد شد. 
* نرخ کودک زیر دو سال 500.000 تومان می باشد. 
* پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.