اطلاعات تور مالزی +سنگاپور شهریور و مهر 98
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL250
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تور مالزی +سنگاپور شهریور و مهر 98

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,750,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل سندپایر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,730,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,940,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,480,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:VALUE

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,480,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FRAGRANCE RIVERSIDE

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,300,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORT CANNING LIDGE

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORT CANNING LIDGE

هتل تامو اند سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,380,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CHANCELLOR ORCHARD

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORT CANNING LIDGE

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:PARC SOVEREIGN

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:PARC SOVEREIGN

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,790,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL NEWTON

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,700,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,880,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,440,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL NEWTON

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,460,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:DESTINATION

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,810,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:DESTINATION

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,210,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND CENTRAL ORCHARD

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:DESTINATION

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,540,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:COPTHORN KINGS

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL QUEENS

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL QUEENS

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL QUEENS

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:BOSS

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:BOSS

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 555,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND CENTRAL ORCHARD

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,660,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FURAMA RIVER FRONT

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,680,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:COPTHORN KINGS

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,120,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,730,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ORCHID HOTEL

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,820,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,620,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ORCHID HOTEL

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,450,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:RENDEZVOUS

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,450,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:RENDEZVOUS

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,760,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,810,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORPOINT BY SHERATON

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORPOINT BY SHERATON

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FURAMA RIVER FRONT

هتل سری پاسیفیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND COPTHORNE

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND COPTHORNE

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND COPTHORNE

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,940,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORPOINT BY SHERATON

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,060,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ORCHARD

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,140,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ONE FARRER

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,140,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CARLTON

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,150,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CARLTON

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CARLTON

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,120,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND PARK ORCHARD

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,340,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND PARK CITY HALL

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,460,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SHERATON TOWER

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,120,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,480,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GOODWOOD PARK

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,570,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:MARINA MANDARIN

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,650,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SWISSOTEL STAMFORD

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,690,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:PANPACIFIC

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 13,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 21,350,000 تومان
قیمت 3 تخت 13,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت 12,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SHANGRILA

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 15,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 26,160,000 تومان
قیمت 3 تخت 15,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 14,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:RITZ CARLTON

تاریخ های پرواز تور مالزی+سنگاپور ویژه 98:

رفت:31 شهریور |برگشت:08 مهر(270.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:01 مهر |برگشت:09 مهر(570.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:03 مهر |برگشت:11 مهر(470.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:04 مهر |برگشت:12 مهر(270.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:05 مهر |برگشت:13 مهر(370.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:06 مهر |برگشت:14 مهر(60.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:07 مهر |برگشت:15 مهر(370.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:08 مهر |برگشت:16 مهر(70.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:11 مهر |برگشت:19 مهر(60.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:12 مهر |برگشت:20 مهر(100.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:13 مهر |برگشت:21 مهر(70.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:14 مهر |برگشت:22 مهر(200.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:15 مهر |برگشت:23 مهر(480.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:17 مهر |برگشت:25 مهر(240.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:18 مهر |برگشت:26 مهر(100.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:20 مهر |برگشت:28 مهر(220.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:21 مهر |برگشت:29 مهر(220.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:22 مهر |برگشت:30 مهر(220.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:24 مهر |برگشت:02 آبان (220.000 تومان کاهش قیمت)

ساعت پرواز: رفت:22:30| برگشت:23:15

خدمات آژانس در تور کوالا | سنگاپور مالزی:

بلیت رفت و برگشت با پروازماهان - صبحانه- 6 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی + ترانسفر بین شهری کوالا- سنگاپور-کوالا(فاصله  5 ساعت زمینی )- ویزای سنگاپور - راهنمای فارسی  زبان – سیم کارت به ازای هر اتاق - بیمه مسافرتی - گشت شهری در کوالا با ناهار- گشت  شهری در سنگاپور   
توضیحات تکمیلی تور ترکیبی مالزی +  سنگاپور:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.390.000 تومان می باشد.
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد .
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی مسافر می باشد.
6. هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد .
7. مدت زمان اخذ ویزای سنگاپور ده روز کاری می باشد.
8. هزینه ی مالیات هر هتل کوالالامپور مبلغ 10 رینگت می باشد. این مبلغ بصورت نقدی توسط مسافر به هتل مربوطه پرداخت می گردد و آژانس هورگشت پارس هیچگونه مسئولیتی در مقابل این مبلغ نخواهد داشت.