اطلاعات تور مالزی +سنگاپور شهریور و مهر 98
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL250
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تور مالزی +سنگاپور شهریور و مهر 98

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,750,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل سندپایر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,730,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,940,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SANDPIPER

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,480,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:VALUE

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,480,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FRAGRANCE RIVERSIDE

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,300,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORT CANNING LIDGE

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORT CANNING LIDGE

هتل تامو اند سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,380,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CHANCELLOR ORCHARD

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORT CANNING LIDGE

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:PARC SOVEREIGN

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:PARC SOVEREIGN

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,790,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL NEWTON

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,700,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,880,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,440,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL NEWTON

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,460,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:DESTINATION

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,810,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:DESTINATION

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,210,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND CENTRAL ORCHARD

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:DESTINATION

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,540,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:COPTHORN KINGS

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL QUEENS

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL QUEENS

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ROYAL QUEENS

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:BOSS

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:BOSS

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 555,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND CENTRAL ORCHARD

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,660,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FURAMA RIVER FRONT

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,680,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:COPTHORN KINGS

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,120,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,730,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ORCHID HOTEL

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,820,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,620,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ORCHID HOTEL

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ELIZABET

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,450,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:RENDEZVOUS

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,450,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:RENDEZVOUS

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,760,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,810,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORPOINT BY SHERATON

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORPOINT BY SHERATON

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FURAMA RIVER FRONT

هتل سری پاسیفیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND COPTHORNE

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND COPTHORNE

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,890,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND COPTHORNE

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,940,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:FORPOINT BY SHERATON

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,060,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ORCHARD

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,140,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:ONE FARRER

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,140,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CARLTON

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,150,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CARLTON

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:CARLTON

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,120,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND PARK ORCHARD

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,340,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:GRAND PARK CITY HALL

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,240,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,460,000 تومان
قیمت نوزاد 1,390,000 تومان
توضیحات نام هتل در سنگاپور:SHERATON TOWER

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ن