اطلاعات تور پاتایا مهر 98
مقصد پاتایا
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور Pat205
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور پاتایا مهر 98

هتل مارینا پارادایس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,610,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,720,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ساوادی سان شاین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,800,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل پیادا رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,930,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,800,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ساوادی سی ویو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,200,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,100,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,880,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیوالای سیتی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,260,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,880,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مایند ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,440,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,970,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مانیتا بوتیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,750,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,970,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام پلازا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,750,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,970,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان استار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,610,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,920,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بستن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,610,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,920,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گلف سیام

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,690,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,080,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بوتیک سی تی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,770,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ایبیس پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,130,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان سیتی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,930,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,130,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن سی ویو ریزوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,730,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سنترا نوا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,180,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,060,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل پاتایا سی ویو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,230,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان نیو وینگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ویستا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,510,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,380,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل آماری رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,540,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,700,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,540,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل دیسکاور بیچ پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,160,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,030,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,620,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اینتیمیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,700,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیام بایشور پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,980,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل باراکودا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,110,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل موونپیک سیام پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,720,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,140,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اماری ارکید پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,300,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال کلیف بیچ ریستورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,290,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,290,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,520,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اینترکنتینتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,770,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز تور ارزان پاتایا :

رفت:03 مهر|برگشت11 مهر(210.000 تومان کاهش)

رفت:08 مهر|برگشت16 مهر(490.000 تومان افزایش)

رفت:17 مهر|برگشت25 مهر (40.000 تومان افزایش)

رفت:18 مهر|برگشت26 مهر (140.000 تومان کاهش)

رفت:19 مهر|برگشت27 مهر (280.000 تومان کاهش)

رفت:21 مهر|برگشت29مهر (360.000 تومان افزایش)

رفت:24 مهر|برگشت02 آبان (180.000 تومان افزایش)

رفت:25 مهر|برگشت03 آبان 

رفت:26 مهر|برگشت04 آبان

رفت:28 مهر|برگشت06 آبان (360.000 تومان  افزایش)

رفت:1 آبان|برگشت 9 آبان (540.000 تومان  افزایش)

ساعت رفت از تهران : 22:10 | ساعت برگشت از بانکوک : 22:35  

ترانسفر زمینی بانکوک+پاتایا+بانکوک 1 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + گشت نیمروزی در پاتایا ترانسفر فرودگاهی و بین شهری+ لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان پاتایا تایلند:  

* نرخ نوزاد 1.000.000 تومان می باشد . 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای 
خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.