اطلاعات تور بانکوک+پاتایا ویژه اردیبهشت98
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI71
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور بانکوک+پاتایا ویژه اردیبهشت98

هتل شادی هوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,250,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,480,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:WELCOME PLAZA

هتل باس سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,700,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:BESTON

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,730,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:SUN CITY

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,880,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,980,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,730,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:IBIS PATTAYA

هتل ایبیس نانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,910,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,040,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:MANITA BOUTIQUE

هتل باس سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,160,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,540,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,840,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:CITRUS PARC PATTAYA

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,330,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,880,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:MERCURE PATTAYA

هتل پرینس پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,360,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,930,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,930,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:NOVA PLATINUM

هتل مرکور ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:PATTAYA SEAVIEW

هتل ایندرا ریجینت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,230,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:WELCOME WORLD RESORT

هتل آوانی آتریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,640,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,260,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:LONG BEACH GARDN

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,930,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,890,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,910,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:THE ZING

هتل بایوک اسکای

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,970,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,315,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,570,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:GARDEN CLIFF RESORT

هتل سوکوسول

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,710,000 تومان
قیمت نوزاد 1,300,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:A ONE THE ROYAL

تاریخ پرواز تور کم هزینه بانکوک+پاتایا اردیبهشت98 :

تاریخ 6 اردیبهشت به 14 اردیبهشت(280 هزار تومان افزایش)

تاریخ 8 اردیبهشت به 16 اردیبهشت(280 هزار تومان افزایش)

تاریخ 11 اردیبهشت به 19 اردیبهشت(420 هزار تومان افزایش)

تاریخ 12 اردیبهشت به 20 اردیبهشت(550 هزار تومان افزایش)

تاریخ 13 اردیبهشت به 21 اردیبهشت(280 هزار تومان افزایش)

تاریخ 15 اردیبهشت به 23 اردیبهشت(280 هزار تومان افزایش)

تاریخ 18 اردیبهشت به 26 اردیبهشت

تاریخ 19 اردیبهشت به 27 اردیبهشت(140 هزار تومان افزایش)

تاریخ 20 اردیبهشت به 28 اردیبهشت

تاریخ 22 اردیبهشت به 30 اردیبهشت(10 هزار تومان افزایش)

تاریخ 25 اردیبهشت به 02 خرداد

تاریخ 26 اردیبهشت به 03 خرداد(140 هزار تومان افزایش)

تاریخ 27 اردیبهشت به 04 خرداد

تاریخ 29 اردیبهشت به 06 خرداد

تاریخ 01 خرداد به 09 خرداد

تاریخ 02 خرداد به 10 خرداد(140 هزار تومان افزایش)

تاریخ 03 خرداد به 11 خرداد

تاریخ 05 خرداد به 13 خرداد(550 هزار تومان افزایش)

تاریخ 08 خرداد به 16 خرداد(700 هزار تومان افزایش)

تاریخ 09 خرداد به 17 خرداد(840 هزار تومان افزایش)

تاریخ 10 خرداد به 18 خرداد(550 هزار تومان افزایش)

تاریخ 12 خرداد به 20 خرداد(840 هزار تومان افزایش)

تاریخ 15 خرداد به 23 خرداد

تاریخ 16 خرداد به 24 خرداد

تاریخ 17 خرداد به 25 خرداد(140 هزار تومان افزایش)

 

اطلاعات پرواز تور کم هزینه بانکوک+پاتایا97 :

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور کم هزینه بانکوک+پاتایا21شهریور97  در زمان ثبت نام اجباری می باشد.