اطلاعات تور پوکت ویژه تیر 98
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PUK58
مدارک بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک-پوکت- بانکوک + گشت نیمروزی در بانکوک و پوکت + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

قیمت تور پوکت ویژه تیر 98

هتل رویال کرون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل بل ایر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,250,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل آی دی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,330,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,340,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل پی جی پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل آنداتل گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,680,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,830,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل جی یو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,830,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل تری ترنگ بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,830,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل کریب پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,910,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل پاتونگ هریتیج

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,010,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,910,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل ایبیس پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,910,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل اشلی پلازا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,910,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل بست وسترن پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,020,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل گیگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل دیوانا پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل پاتونگ ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل بست وسترن پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال پارادایس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل چارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,510,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,690,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,250,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل سنترا بلو مارین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,590,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,250,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل دیوانا پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل ساوادی پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,500,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل دونجیت ریسورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,350,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل پاتونگ بای هیل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,350,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل کرست ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,710,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,580,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,680,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,040,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,670,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,380,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,750,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل نُووتل وینتِیج

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,880,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,840,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل فیشرمنز هاربور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,920,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل حیات ریجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل آویستا هیدوای

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,780,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,230,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,090,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل آنگسانا لاگونا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,200,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,070,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,260,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,910,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل لمردین پوکت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,580,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل هیلتون ارکدیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 12,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,920,000 تومان
قیمت 3 تخت 12,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت 11,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,840,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

هتل سنترا گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 13,040,000 تومان
قیمت 1 تخت 19,760,000 تومان
قیمت 3 تخت 13,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت 12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,010,000 تومان
قیمت نوزاد 1,800,000 تومان
توضیحات -

اطلاعات  و تاریخ پرواز

رفت:06 شهریور|برگشت14 شهریور(2.820.000 تومان افزایش)

رفت:13 شهریور|برگشت21 شهریور(2.820.000 تومان افزایش)

رفت:18 شهریور|برگشت26 شهریور(2.490.000 تومان افزایش)

رفت:20 شهریور|برگشت28 شهریور(2.490.000 تومان افزایش)

رفت:21 شهریور|برگشت29 شهریور(910.000 تومان افزایش)

رفت:22 شهریور|برگشت30 شهریور(180.000 تومان افزایش)

رفت:24 شهریور|برگشت01 مهر (1.090.000 تومان افزایش)

رفت:25 شهریور|برگشت02 مهر(730.000 تومان افزایش)

رفت:27 شهریور|برگشت04 مهر (540.000 تومان افزایش)

رفت:28 شهریور|برگشت05 مهر (360.000 تومان افزایش)

رفت:29 شهریور|برگشت06 مهر(180.000 تومان افزایش)

رفت:31 شهریور|برگشت08 مهر 

رفت:01 مهر|برگشت9 مهر (250.000 تومان کاهش)

رفت:03 مهر|برگشت11 مهر (140.000 تومان کاهش)

رفت:04 مهر|برگشت12 مهر (280.000 تومان کاهش)

رفت:05 مهر|برگشت13 مهر (280.000 تومان کاهش)

ترانسفر هوایی بین شهری بانکوک-پوکت+بانکوک به مدت 1 ساعت

خدمات آژانس:  

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

توضیحات تکمیلی ارزان ترین تور پوکت:  

* نرخ نوزاد 1.900.000 تومان می باشد. 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است.
* مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
* بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد.
* کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
* پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.