اطلاعات تورمالزی+لنکاوی شهریور و مهر 98
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL249
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تورمالزی+لنکاوی شهریور و مهر 98

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ADYA HOTEL

هتل سندپایر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,400,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ADYA HOTEL

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,160,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,560,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ADYA HOTEL

هتل تامو اند سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,570,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:BELLA VISTA WQTERFRONT

هتل تامو اند سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,380,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:FAVE

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,750,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Aseania Resort

هتل رویال کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Aseania Resort

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,130,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Aseania Resort

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ADYA HOTEL

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ADYA HUAH

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,820,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ADYA HUAH

هتل سری پاسیفیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,580,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,420,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ALOFT

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,580,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,420,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ALOFT

هتل سری پاسیفیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Holiday villa

هتل سری پاسیفیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,560,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,020,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:DASH

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,560,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,020,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:DASH

هتل ایبیس استایل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,710,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Holiday villa

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,880,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,090,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ALOFT

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,100,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Holiday villa

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,890,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,120,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:DASH

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,420,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,200,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Berjaya Langkawi Resort

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,700,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,260,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Berjaya Langkawi Resort

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,270,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Berjaya Langkawi Resort

هتل پولمن بانگسر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,510,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,260,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,360,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Berjaya Langkawi Resort

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Berjaya Langkawi Resort

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,360,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Berjaya Langkawi Resort

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,290,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,830,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Meritus Pelangi

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,790,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Meritus Pelangi

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,570,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,790,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Meritus Pelangi

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ANDAMAN

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,500,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,020,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Meritus Pelangi

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,350,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,940,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,100,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:WESTIN

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ANDAMAN

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,300,000 تومان
قیمت نوزاد 1,150,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:Meritus Pelangi

تاریخ های پرواز :

رفت:31 شهریور |برگشت:08 مهر(270.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:01 مهر |برگشت:09 مهر(570.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:03 مهر |برگشت:11 مهر(470.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:04 مهر |برگشت:12 مهر(270.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:05 مهر |برگشت:13 مهر(370.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:06 مهر |برگشت:14 مهر(60.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:07 مهر |برگشت:15 مهر(370.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:08 مهر |برگشت:16 مهر(70.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:11 مهر |برگشت:19 مهر(60.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:12 مهر |برگشت:20 مهر(100.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:13 مهر |برگشت:21 مهر(70.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:14 مهر |برگشت:22 مهر(200.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:15 مهر |برگشت:23 مهر(480.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:17 مهر |برگشت:25 مهر(240.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:18 مهر |برگشت:26 مهر(100.000 تومان افزایش قیمت)

رفت:20 مهر |برگشت:28 مهر(220.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:21 مهر |برگشت:29 مهر(220.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:22 مهر |برگشت:30 مهر(220.000 تومان کاهش قیمت)

رفت:24 مهر |برگشت:02 آبان (220.000 تومان کاهش قیمت)

ساعت رفت از تهران : 22:30 | ساعت برگشت از کوالالامپور : 23:15  

ترانسفر هوایی بین کوالالامپور+لنکاوی+کوالالامپور 1 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیت رفت و برگشت با پروازماهان - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل با صبحانه-یک گشت نیمروزه در کوالا با ناهار - یک گشت  نیمروزه در لنکاوی -ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان - بلیط داخلی  کوالا-لنکاوی-کوالا -سیم کارت رایگان 

توضیحات تکمیلی:  

1.نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. 
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد.
7. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایست به مبالغ تور اضافه گردد. 
8. هزینه ی مالیات هر هتل کوالالامپور مبلغ 10 رینگت می باشد . این مبلغ بصورت نقدی توسط مسافر به هتل مربوطه پرداخت می گردد و آژانس هورگشت پارس هیچگونه مسئولیتی در مقابل این مبلغ نخواهد داشت.