اطلاعات تورمالزی+پنانگ ویژه زمستان 97
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL220
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تورمالزی+پنانگ ویژه زمستان 97

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,150,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:COPTHORN ORCHID

هتل سانی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,150,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:COPTHORN ORCHID

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,070,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,250,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل دی پالما

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,270,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل گرند سیزن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,300,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:COPTHORN ORCHID

هتل گرند سیزن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,370,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,630,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,420,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,250,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,830,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,270,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,970,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,540,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,980,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,980,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FLAMINGO

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,010,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,570,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FOUR POINT BY SHERATON

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,020,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,570,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

هتل مترو 360 کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,820,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,600,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FOUR POINT BY SHERATON

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,630,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,630,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,150,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,670,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,670,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

هتل پاسیفیک رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,220,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,680,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:EVER GREEN LAUREL

هتل مللیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,360,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,700,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:FOUR POINT BY SHERATON

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,730,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

هتل مللیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,730,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,730,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,770,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:BAY VIEW

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,770,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:HOLIDAY INN

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:EVERGREEN LAUREL

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,180,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,970,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,030,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands

هتل پولمان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,070,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,120,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,070,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,170,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,070,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

هتل پولمان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,220,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,080,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,360,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,100,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,170,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,770,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,270,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,290,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:LEXIS

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,880,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,320,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:LEXIS

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,930,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:LEXIS

هتل هیلتون کوالالامپور مالزی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,340,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:PARK ROYAL

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,870,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,420,000 تومان
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,670,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,570,000 تومان
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,630,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,870,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,620,000 تومان
قیمت نوزاد 1,500,000 تومان
توضیحات نام هتل در پنانگ:Golden Sands By Shangrila

تاریخ های پروازتور کوالالامپور+پنانگ زمستان 1397 :

​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:05 اسفند | تاریخ برگشت:13 اسفند (2.270.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:06 اسفند | تاریخ برگشت:14 اسفند (640.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:08 اسفند | تاریخ برگشت:16 اسفند (640.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:10 اسفند | تاریخ برگشت:18 اسفند (640.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:12 اسفند | تاریخ برگشت:20 اسفند (640.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:13 اسفند | تاریخ برگشت:21 اسفند (590.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:15 اسفند | تاریخ برگشت:23 اسفند (590.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:17 اسفند | تاریخ برگشت:25 اسفند (890.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:19 اسفند | تاریخ برگشت:27 اسفند (620.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:20 اسفند | تاریخ برگشت:28 اسفند (710.000 تومان افزایش)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تاریخ رفت:22 اسفند | تاریخ برگشت:01 فروردین (1.30.000 تومان افزایش)​​​​​​​​​​​​​​

ساعت رفت از تهران : 22:30 | ساعت برگشت از کوالالامپور : 23:15  | ترانسفر زمینی بین کوالالامپور+پنانگ+کوالالامپور 5 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیت رفت و برگشت با پرواز ماهان - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان – سیم کارت رایگان - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری در کوالا با ناهار- گشت نیمروزی پنانگ، ترانسفر کوالا-پنانگ-کوالا(فاصله کوالا - پنانگ 5 ساعت زمینی)

توضیحات تکمیلی:  

1.نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد . 
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد . 
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد . 
7. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایست به مبالغ تور اضافه گردد . 
8. هزینه ی مالیات هر هتل کوالالامپور مبلغ 10 رینگت می باشد . این مبلغ بصورت نقدی توسط مسافر به هتل مربوطه پرداخت می گردد و آژانس هورگشت پارس هیچگونه مسئولیتی در مقابل این مبلغ نخواهد داشت .

جاذبه های گردشگری کوالالامپور مالزی