اطلاعات تور بانکوک+پوکت ویژه نوروز98
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI121
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور بانکوک+پوکت ویژه نوروز98

هتل اچ2

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,120,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,790,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت : PATONG HOLIDAY

هتل هریتیج ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,840,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: ROYAL CROWN

هتل اچ2

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,480,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,870,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: SHARAYA RESIDENCE

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,070,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: NATURAL RESORT

هتل آي رزیدنت ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,890,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,150,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: ASHLEE PLAZA

هتل ما هتل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,190,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: PATONG HERITAGE

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,530,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,280,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: ASPIRA PRIME

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,630,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,810,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS PATONG

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,700,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,950,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,360,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: ANDAKIRA HOTEL

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,470,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: ROYAL PARADISE HOTEL & SPA

هتل مرکور ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:SLEEP WITH ME

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,530,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:ASHLEE HEIGHT

هتل آوانی آتریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,060,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,780,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:HAYAT PALACE

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,940,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,430,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,850,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:WYNDHAM SEA HOTEL

هتل بایوک اسکای

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,960,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:SWISSOTE PATONG

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,380,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,300,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 9,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,020,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:DREAM PHUKET

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:NOVOTEL PHUKET RESORT

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,860,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,270,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 10,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,230,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:GRAND MERCURE

هتل آمرا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 12,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,660,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,700,000 تومان
قیمت نوزاد 1,900,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:CROWNE PLAZA PHUKET

تاریخ پرواز تور ارزان بانکوک+پوکت ویژه 1398:

 

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

 
 

خدمات آژانس در تور ارزان بانکوک+پوکت مهر 1397:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک - ساموئی - بانکوک+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور ارزان بانکوک+پوکت مهر 1397 در زمان ثبت نام اجباری می باشد.