اطلاعات تور پاتایا ویژه دی 97
مقصد پاتایا
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI117
مدارک اسکن رنگی پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

قیمت تور پاتایا ویژه دی 97

هتل سان ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,390,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 3,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,430,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل پیادا رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,710,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,510,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ویز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,870,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,510,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل زینگ تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,030,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام پلازا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,070,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,350,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,670,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بوتیک سی تی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,510,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بستن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,510,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گلدن بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,680,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,750,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان استار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,680,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,590,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ایبیس پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,830,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مارک لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,660,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,110,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,020,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن سی ویو ریزوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیتروس پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,290,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,080,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان نیو وینگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,290,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,080,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان بیم پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,290,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,830,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل میراکل سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,610,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,160,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیگنیچر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,350,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,930,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل لانگ بیچ گاردن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,090,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام ورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,220,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,480,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بای ویو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,380,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن کلیف بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,540,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,560,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل زینگ تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,480,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,730,000 تومان
قیمت 3 تخت 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیام بایشور پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,200,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,630,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,040,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل دوسیت تانی پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,610,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 8,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیام اَت سیام

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,690,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,600,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,280,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل کاپ دارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,770,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,760,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,800,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال کلیف بیچ ریستورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,730,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,690,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,120,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

 اطلاعات پرواز:

تاریخ رفت : 26 دی | برگشت : 04 بهمن ( 620.000 تومان افزایش نرخ)

 تاریخ رفت : 27 دی | برگشت : 05 بهمن ( 480.000 تومان افزایش نرخ)

تاریخ رفت : 28 دی | برگشت : 06 بهمن ( 840.000 تومان افزایش نرخ) 

تاریخ رفت : 30 دی | برگشت : 08 بهمن ( 840.000 تومان افزایش نرخ)

 

خدمات آژانس:  

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

توضیحات تکمیلی:  

* نرخ نوزاد 1.000.000 تومان می باشد . 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای 
خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.