تور پاتایا 21 آذر97

تور پاتایا 21 آذر97
اطلاعات کلی تور
مقصد پاتایا | تور ارزان پاتایا
ایر لاین ماهان
مدت اقامت روز 8
مدت اقامت شب 7
کد تور THI117
مدارک اسکن رنگی پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

توضیحات

تاریخ پرواز:

تاریخ رفت : 21 آذر | برگشت : 29 آذر

اطلاعات پرواز:

تهران به بانکوک ساعت 22:10

ترانسفر زمینی به مدت 1 ساعت از بانکوک تا پاتایا

بانکوک به تهران ساعت  22:35

خدمات آژانس:  

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

توضیحات تکمیلی:  

* نرخ نوزاد 1.000.000 تومان می باشد . 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای 
خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.

قیمت ها

هتل سیام بایشور پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 0 تومان
قیمت 1 تخت 13,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,250,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,260,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل پیادا رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 3,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,410,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل زینگ تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,870,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ویز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,470,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام پلازا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 4,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,560,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بوتیک سی تی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,580,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,410,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل اف ایکس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,460,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان استار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,490,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,490,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بستن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,170,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,480,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گلدن بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,710,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,690,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان سیتی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,320,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,920,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,670,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مارک لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,440,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,160,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,650,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان شاین رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,190,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,780,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان شاین هیپ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,350,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت 4,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,620,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن سی ویو ریزوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,870,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیتروس پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,870,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,030,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,720,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان نیو وینگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,030,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ایبیس پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,190,000 تومان
قیمت 3 تخت 5,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,990,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سان بیم پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,870,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ویستا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,810,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل لانگ بیچ گاردن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,100,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیگنیچر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,080,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,210,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل میراکل سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,460,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,200,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل بای ویو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 7,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,850,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,310,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن کلیف بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,720,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام ورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 7,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,690,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل دوسیت تانی پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 8,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل سیام اَت سیام

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,110,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,100,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل کاپ دارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 8,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,270,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,640,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال کلیف بیچ ریستورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 9,420,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,110,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات -