اطلاعات تور ارزان پاتایا 21 شهریور97
مقصد پاتایا
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور Pat200
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پاتایا 21 شهریور97

هتل ام پی رزیدنت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 56 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 112 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 56 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 28 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل سی شور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 63 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 126 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 63 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 28 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل سان ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 70 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 140 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 70 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 28 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل پیادا رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 77 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 154 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 77 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 35 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل ویز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 84 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 168 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 91 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 35 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل زینگ تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 91 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 182 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 91 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 42 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل ای وان استار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 112 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 224 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 112 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 49 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل مانیتا بوتیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 119 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 238 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 49 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل سان شاین هیپ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 119 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 238 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 49 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل گلدن بیچ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 126 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 252 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 126 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 56 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل ایبیس پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 140 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 280 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 140 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 56 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل بوتیک سی تی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 119 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 238 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 119 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 49 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن سی ویو ریزوت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 147 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 294 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 224 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 63 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل سنترا نوا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 168 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 336 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 175 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 70 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل سنترا پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 175 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 350 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 70 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل آیارا گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 175 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 350 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 175 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 70 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 189 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 378 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 189 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 77 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل ویستا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 203 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 406 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 203 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 84 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل لانگ بیچ گاردن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 210 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 420 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 210 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 84 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل مرکور پاتایا اوشن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 259 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 518 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 259 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 105 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل سیام بایشور پایاتا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 315 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 630 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 315 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 126 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل هالیدی این پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 413 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 826 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل آماری رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 210 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 420 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 84 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل گاردن کلیف بیچ ریزورت & اسپا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 560 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 112 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل ولکام ورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 238 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 476 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 238 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 98 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل زینگ تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 259 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 518 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 259 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 105 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل پولمن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 343 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 686 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 343 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 140 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل باراکودا پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 350 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 700 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 350 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 140 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل دوسیت تانی پاتایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 364 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 728 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 346 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 147 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال کلیف بیچ ریستورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 378 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 756 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 378 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 154 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

هتل کاپ دارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 413 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 826 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 413 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 750,000 تومان
توضیحات -

تاریخ پرواز تور ارزان پاتایا :

تاریخ رفت: 21 شهریور | تاریخ برگشت: 29 شهریور

 

ساعت رفت از تهران : 22:10 | ساعت برگشت از بانکوک : 22:35  

ترانسفر زمینی بانکوک+پاتایا+بانکوک 1 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + گشت نیمروزی در پاتایا ترانسفر فرودگاهی و بین شهری+ لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان پاتایا تایلند:  

* نرخ نوزاد 750.000 تومان می باشد . 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای 
خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور ارزان در زمان ثبت نام اجباری می باشد.