اطلاعات تور بانکوک+پاتایا 30 آبان97
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI68
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور بانکوک+پاتایا 30 آبان97

هتل هریتیج ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,130,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,000,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:SAWASSDEE SEA VIEW

هتل اچ رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,330,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,030,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:THE SUN PATTAYA

هتل شادی هوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,320,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,230,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:WELCOME PLAZA

هتل باس سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,260,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,260,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,420,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:BESTON PATTAYA

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,610,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:SUN CITY

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,450,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,640,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Ibis pattaya

هتل باس سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,740,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,220,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,610,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:CITRUS PARC PATTAYA

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,920,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,680,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Mercure Pattaya

هتل پرینس پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,950,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,630,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,700,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Nova platinum

هتل مرکور ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,040,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,770,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Pattaya Sea View

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,430,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,890,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:vista pattaya

هتل ایندرا ریجینت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,020,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:WELCOME WORLD

هتل آوانی آتریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,050,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:long beach

هتل مندرین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,160,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Sunbeam

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,340,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Amari Residence Pattaya

هتل بایوک اسکای

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,990,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,370,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:GARDEN CLIFF

هتل سوکوسول

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,510,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:A-one the Royal Cruise

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخت 14,800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,720,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:ZIGN

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,890,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,530,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,860,000 تومان
قیمت نوزاد 950,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:PULLMAN PATTAYAL

تاریخ پرواز تور کم هزینه بانکوک+پاتایا پاییز97 :

تاریخ رفت: 30 آبان | تاریخ برگشت: 08 آذر

اطلاعات پرواز تور کم هزینه بانکوک+پاتایا97 :

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور کم هزینه بانکوک+پاتایا21شهریور97  در زمان ثبت نام اجباری می باشد.