اطلاعات تور ارزان بانکوک+پاتایا مهر97
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI67
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان بانکوک+پاتایا مهر97

هتل اچ2

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,610,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,740,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:SAWASSDEE SUNSHINE

هتل هریتیج ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,780,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,770,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:THE SUN PATTAYA

هتل اچ رزیدنس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,940,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,800,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:WIZ PATTAYA

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,220,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,730,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:A-ONE STAR

هتل باس سوئیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,760,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,940,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:BESTON PATTAYA

هتل آسترا ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,840,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,950,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:sunshine residence

هتل آي رزیدنت ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,920,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,960,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Golden beach

هتل بانکوک سنتر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,050,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Nova Express

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,620,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,540,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,080,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Ibis pattaya

هتل فوراما ایکس کلوسیو ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,830,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,150,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:fx pattaya

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,970,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,200,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:THE SIAMEME

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,460,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:A-one the Royal Cruise

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,240,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Sunbeam

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,830,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,300,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Asia Pattaya

هتل مرکور ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,970,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,330,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Mercure Pattaya

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,080,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,340,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Nova platinum

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,450,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,190,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت 5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,370,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Pattaya Sea View

هتل سنتر پوینت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,480,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:THE SELECTION PATTAYA

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 6,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,480,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:jomtien Palm beach

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,970,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,230,000 تومان
قیمت 3 تخت 7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,550,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:CITRUS PARC PATTAYA

هتل سنترا واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,160,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,610,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Centara Grand Pratamnak

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,670,000 تومان
قیمت 1 تخت 11,630,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت 6,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,790,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Amari Residence Pattaya

هتل هالیدی این سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,520,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,940,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Holiday inn pattaya

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,280,000 تومان
قیمت 1 تخت 12,860,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,000,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:PULLMAN PATTAYAL

هتل گرند سنتر پوینت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,590,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت 7,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,140,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:MYTT BEACH PATTAYA

هتل رویال ارکید شرایتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 8,840,000 تومان
قیمت 1 تخت 13,980,000 تومان
قیمت 3 تخت 8,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,200,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Royal cliff Pattaya

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 9,710,000 تومان
قیمت 1 تخت 15,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 9,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت 8,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:MYTT BEACH PATTAYA

هتل رنسانس راچاپر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,130,000 تومان
قیمت 1 تخت 16,560,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,660,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Renaissane Pattaya

هتل سنترا گراند ورلد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,550,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,740,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,940,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Centra Grand Mirage

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 10,630,000 تومان
قیمت 1 تخت 17,560,000 تومان
قیمت 3 تخت 10,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت 9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,830,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Renaissance Pattaya

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 11,210,000 تومان
قیمت 1 تخت 18,710,000 تومان
قیمت 3 تخت 11,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت 10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 6,040,000 تومان
قیمت نوزاد 1,000,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا:Royal cliff Pattaya

تاریخ پرواز تور ارزان بانکوک+پاتایا مهر97:

تاریخ رفت: 10 مهر | تاریخ برگشت: 18 مهر

تاریخ رفت: 11 مهر | تاریخ برگشت: 19 مهر

تاریخ رفت: 12 مهر | تاریخ برگشت: 20 مهر

تاریخ رفت: 15 مهر | تاریخ برگشت: 23 مهر

تاریخ رفت: 16 مهر | تاریخ برگشت: 24 مهر

تاریخ رفت: 19 مهر | تاریخ برگشت: 27 مهر

تاریخ رفت: 20 مهر | تاریخ برگشت: 28 مهر

 

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

 

خدمات آژانس در تور ارزان بانکوک+پاتایا مهر97:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک - ساموئی - بانکوک+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

 

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور ارزان بانکوک+پاتایا مهر97 در زمان ثبت نام اجباری می باشد.