اطلاعات تور مالزی+لنکاوی18 مهر
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL143
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تور مالزی+لنکاوی18 مهر

هتل سانی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 220 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 365 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 210 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 154 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:BELLA VISTA EXPRESS

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 230 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 384 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 220 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 158 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:BELLA VISTA EXPRESS

هتل دی پالما

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 230 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 384 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 220 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 158 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:BELLA VISTA EXPRESS

هتل هیلتون کوالالامپور مالزی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 235 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 394 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 160 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:BELLA VISTA EXPRESS

هتل دی پالما

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 265 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 452 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 255 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 172 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:FAVA

هتل هیلتون کوالالامپور مالزی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 482 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 270 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 178 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:FAVA

هتل دبلیو پی کوالالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 521 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 19,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:FAVA

هتل دبلیو پی کوالالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 521 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ASEANIA

هتل گرند سیزن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 305 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 530 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 188 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ASEANIA

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 320 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 560 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 194 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ASEANIA

هتل مترو 360 کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 330 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 579 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 198 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ASEANIA

هتل رویال چولان بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 310 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 540 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 190 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی:ASEANIA

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 375 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 667 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 365 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 216 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: CENTURY BEACH RESTOR

هتل دورست رجنسی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 380 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 677 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 370 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 218 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: CENTURY BEACH RESTOR

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 390 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 696 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 380 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 222 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: CENTURY BEACH RESTOR

هتل مللیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 390 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 696 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 380 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 222 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: CENTURY BEACH RESTOR

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 390 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 696 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 380 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 222 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: CENTURY BEACH RESTOR

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 390 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 696 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 380 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 222 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: CENTURY BEACH RESTOR

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 445 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 823 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 248 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: BERJAYA BEACH RESTOR

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 475 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 862 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 256 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: BERJAYA BEACH RESTOR

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 500 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 911 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 266 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: BERJAYA BEACH RESTOR

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 505 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 920 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 268 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: BERJAYA BEACH RESTOR

هتل پولمن بانگسر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 500 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 911 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 266 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: BERJAYA BEACH RESTOR

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 480 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 872 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 470 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 258 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: TANJUNG RHU

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 485 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 881 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 475 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 260 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: TANJUNG RHU

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 470 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 852 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 460 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 254 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: TANJUNG RHU

هتل پولمن بانگسر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 480 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 872 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 470 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 258 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: TANJUNG RHU

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 510 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 930 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 500 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 270 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: TANJUNG RHU

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 640 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,184 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 630 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 322 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: MERITUS PELANGI

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 660 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,223 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 650 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 330 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: MERITUS PELANGI

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 650 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,203 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 640 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 326 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: MERITUS PELANGI

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 720 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,340 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 354 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: MERITUS PELANGI

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 750 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,398 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 740 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 366 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: MERITUS PELANGI

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 745 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,388 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 364 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: MERITUS PELANGI

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 765 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,427 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان + 755 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 372 دلار
قیمت نوزاد 800,000 تومان
توضیحات نام هتل در لنکاوی: ANDAMAN

تاریخ های پرواز :

تاریخ رفت: 18 شهریور | تاریخ برگشت: 26 شهریور

 

ساعت رفت از تهران : 22:30 | ساعت برگشت از کوالالامپور : 23:15  

 

ترانسفر هوایی بین کوالالامپور+لنکاوی+کوالالامپور 1 ساعت

خدمات آژانس:  

بلیت رفت و برگشت با پروازماهان - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل با صبحانه-یک گشت نیمروزه در کوالا با ناهار - یک گشت  نیمروزه در لنکاوی -ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان - بلیط داخلی  کوالا-لنکاوی-کوالا -سیم کارت رایگان 

توضیحات تکمیلی:  

1.نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومان می باشد. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. 
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد. 
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد.
7. هزینه بیمه برای افراد بالای 50 سال هر نفر 50 هزار تومان می باشد که می بایست به مبالغ تور اضافه گردد. 
8. هزینه ی مالیات هر هتل کوالالامپور مبلغ 10 رینگت می باشد . این مبلغ بصورت نقدی توسط مسافر به هتل مربوطه پرداخت می گردد و آژانس هورگشت پارس هیچگونه مسئولیتی در مقابل این مبلغ نخواهد داشت.