اطلاعات تورمالزی18 مهر ماه 97
مقصد کوالالامپور
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور KUL141
مدارک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قیمت تورمالزی18 مهر ماه 97

هتل ویرا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 198 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 70 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 32 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل سانی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 198 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 70 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 32 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل سندپایر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 198 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 70 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 32 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 198 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 70 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 32 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل فلامینگو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 90 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 218 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 36 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل دی پالما

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 90 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 218 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 36 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل هیلتون گاردن این

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 115 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 268 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 46 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل دبلیو پی کوالالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 115 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 268 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 105 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 46 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند سیزن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 125 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 288 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 115 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 50 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال چولان بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 130 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 297 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 120 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 52 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل پارک رویال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 140 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 317 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 130 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 56 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل فوراما بوکیت بینتانگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 145 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 327 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 135 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 58 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل فدرال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 140 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 317 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 130 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 56 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل مترو 360 کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 155 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 347 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 145 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 62 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل نووتل کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 170 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 377 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 160 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 68 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل کوروس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 180 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 396 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 170 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 72 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل کنکورد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 190 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 416 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 180 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 76 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل مللیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 190 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 416 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 180 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 76 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل ایمپیانا ایپوه

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 200 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 436 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 190 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 80 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل سانوی پوترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 150 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 337 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 140 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 60 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل پسفیک اکسپرس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 165 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 367 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 155 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 66 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 205 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 446 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 82 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل برجایا تایمز اسکوار

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 225 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 486 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 215 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 90 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل مایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 235 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 505 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 225 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 94 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل رویال چولان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 240 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 515 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 230 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 96 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل رنسانس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 240 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 515 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 230 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 96 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل پولمن بانگسر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 240 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 515 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 230 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 96 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل شرایتون کوالا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 594 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 270 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 112 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل هیلتون بای دابل تری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 285 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 604 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 275 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 115 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل گرند میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 290 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 614 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 280 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 116 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل اینترکنتیننتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 320 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 674 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 310 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 128 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 420 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 872 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل ترادر بای شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 420 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 872 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 168 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

هتل ریتز کارلتون کوآلالامپور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,240,000 تومان + 510 دلار
قیمت 1 تخت 3,240,000 تومان + 1,050 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان + 500 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,240,000 تومان + 204 دلار
قیمت نوزاد 350,000 تومان
توضیحات -

تاریخ های پرواز تورارزان قیمت مالزی  97:

تاریخ رفت: 18 مهر | تاریخ برگشت: 26 مهر

ساعت پرواز: رفت:22:30| برگشت:23:15

خدمات تور:

بلیت رفت و برگشت با پرواز ماهان - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان –  سیم کارت - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری در کوالا با ناهار

توجه:

هزینه مالیات هر هتل کوالالامپور مبلغ 10 رینگت می باشد. این مبلغ بصورت نقدی توسط مسافربه هتل مربوطه پرداخت می گردد. آژانس هورگشت پارس هیچگونه مسئولیتی در مقابل این مبلغ نخواهد داشت .

توضیحات تکمیلی :

*    نرخ کودک زیر 2 سال 300.000  تومان می باشد.

*  مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .

*  نرخ تور بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است . لطفا قبل از انجام رزرو جهت کنترل پرنبودن کلاس پروازی مورد  نظر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .

*  پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد .

* پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.

* بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد .

* فرزند بالای 18 سال حتماً بایدپاسپورت جداگانه داشته باشد .

* هرمسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد .