اطلاعات تور کم قیمت بانکوک+پوکت 21شهریور97
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI55
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور کم قیمت بانکوک+پوکت 21شهریور97

هتل هریتیج ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 164 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 228 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 164 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 135 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:FOREST PATONG

هتل شادی هوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 205 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 310 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 205 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 145 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:PJ PATONG

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 241 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 382 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 156 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:IBIS PATONG

هتل آدریاتیک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 262 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 424 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 280 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 167 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:ARAYA BEACH HOTEL

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 253 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 406 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 164 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:PATONG HERITAGE

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 285 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 470 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 285 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 173 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:ANDAMAN SEA VIEW

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 300 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 500 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 300 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 179 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:THE CHARM

هتل مرکور ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 326 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 552 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 326 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 190 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:SWISSOTEL RESORT

هتل آوانی آتریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 348 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 596 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 348 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 194 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:PATONG MERLIN

هتل سنتر پوینت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 367 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 634 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 367 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 205 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:DUANGJITT RESTOR

هتل هالیدی این سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 406 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 712 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 406 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 224 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:NOVOTEL RESORT

هتل بایوک اسکای

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 436 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 772 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 436 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 231 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:DIAMOND CLIFF

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 532 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 964 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 517 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 263 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:AMARI HTK

هتل دوسیت تانی بک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 465 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 830 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 453 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 240 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:DUSTI THANI

هتل سنترا گراند ورلد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 575 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 1,050 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 280 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:CENTARA GRAND BEACH RESORT

هتل سیواتل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 550 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 1,000 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 535 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 267 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:ANGSANA LAGUNA

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 602 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 1,104 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 593 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 295 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:LE MERIDIEN

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,900,000 تومان + 691 دلار
قیمت 1 تخت 3,900,000 تومان + 1,282 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,900,000 تومان + 676 دلار
قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان + 317 دلار
قیمت نوزاد 1,200,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:MARRIOTT RESORT & MERLIN BEACH

تاریخ پرواز تور کم قیمت بانکوک+پوکت 21شهریور97:

تاریخ رفت: 21 شهریور | تاریخ برگشت: 29 شهریور

اطلاعات پرواز:

ساعت رفت:22:00    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 22:35    مدت پرواز:7:00

خدمات آژانس در تور کم قیمت بانکوک+پوکت 21شهریور97:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی بانکوک - ساموئی - بانکوک+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان بانکوک  خرداد

* نرخ نوزاد 900.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور کم قیمت بانکوک+پوکت 21شهریور97 در زمان ثبت نام اجباری می باشد.