اطلاعات تورلحظه آخری دبی مربوط به تابستان 97
مقصد دبی
ایرلاین قشم ایر
مدت اقامت 6 روز و 5 شب
کد تور u29
مدارک اسکن رنگی پاسپورت فرد یا افراد با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

قیمت تورلحظه آخری دبی مربوط به تابستان 97

هتل سان & سند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,953,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,818,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,753,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل نیهال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,013,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,923,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,278,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل ارکید (ارچارد)

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,013,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,923,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,278,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل کاسلز البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,133,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,168,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,978,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات دبی

هتل ایبیس وان سنترال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,133,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,168,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,978,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: شیخ الزائد

هتل نیهال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,188,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,273,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,278,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل سافرون بوتیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,328,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,548,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,893,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل نیهال پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,398,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,693,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,293,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل گلوریا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,448,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,798,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,293,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل آتانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,448,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,798,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,293,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل نووتل البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,623,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,148,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل هالیدی این البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,678,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,248,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل هیلتون گاردن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,678,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,248,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل فلورا گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,763,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,428,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,503,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل بانینگتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,848,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,603,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,293,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل سافرون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,253,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,253,500 تومان
قیمت 3 تخت 4,253,500 تومان
قیمت کودک با تخت 4,253,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات entertainment book hotel discounts book hotel rooms book hotel online book hotel cheap book hotel reservations book hotel york book hotel room san diego ca book hotel motel near chicago book hotel discount

هتل وستین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,428,500 تومان
قیمت 1 تخت 6,753,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,608,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: شیخ زاده

هتل دابل تری بای هیلتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,948,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,018,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,043,500 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: جزیره مرجان

ساعت های پروازی تور دبی: رفت : 19:30 | برگشت : 23:30 

مدت پرواز به شهر دبی :1:50

 

خدمات آژانس هورگشت پارس | HOURGASHT PARS:  

آتلانتیس پالم

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

جمیرا بیچ

جمیرا بیچ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

برج العرب

برج العرب

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

ریکسوس باب البحر

ریکسوس باب البحر

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

 بانینگتون

بانینگتون

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

داماک میسون

داماک میسون

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

مونپیک دیره

مونپیک دیره

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

پولمن سیتی سنتر

پولمن سیتی سنتر

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

الغریر ریحان

الغریر ریحان

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

آئوریس پلازا

آئوریس پلازا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

کورن پلازا دبی

کورن پلازا دبی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

رودا الموروج

رودا الموروج

مشاهده جزئیات