اطلاعات تور پوکت ویژه اوایل تابستان97| تور ارزان تایلند
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور gg25
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور پوکت ویژه اوایل تابستان97| تور ارزان تایلند

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,326,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,796,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,976,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,166,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,866,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,886,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,466,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,356,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,166,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,476,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,736,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,456,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,686,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,526,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,646,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,336,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,816,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,866,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi