اطلاعات تور پوکت ویژه تعطیلات خردادماه97| تور ارزان تایلند
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور gg24
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور پوکت ویژه تعطیلات خردادماه97| تور ارزان تایلند

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,216,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,686,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,866,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,056,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,756,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,776,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,356,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,246,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,056,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,366,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,626,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,346,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,576,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,416,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,536,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,226,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,706,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,756,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi