اطلاعات تور پوکت ویژه ماه رمضان 97 | تور ارزان تایلند
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور gg22
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور پوکت ویژه ماه رمضان 97 | تور ارزان تایلند

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,111,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,581,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,761,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,951,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,651,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,671,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,251,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,141,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,951,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,261,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,521,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,241,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,471,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,311,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,431,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,121,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,601,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,651,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi