اطلاعات تور بانکوک1 و 2 و 3 و 4 خرداد 97 | لحظه آخری و ارزان
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور gg15
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک1 و 2 و 3 و 4 خرداد 97 | لحظه آخری و ارزان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,912,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,412,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,312,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,162,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,962,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,412,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,212,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,962,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,762,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,412,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,212,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,962,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,762,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,412,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,312,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,312,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,912,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,412,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,512,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,662,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,062,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,662,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,512,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,662,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,062,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,662,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,662,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,912,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,262,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,712,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,762,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,012,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,262,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,462,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,762,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,112,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,262,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,762,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,962,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,462,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,462,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,912,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,062,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,612,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,962,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,362,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,262,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,812,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,062,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,962,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,512,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,312,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,312,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,312,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,162,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,662,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,512,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,462,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,512,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,812,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,612,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,562,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,712,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,912,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,662,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,612,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,712,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,912,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,662,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,762,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,012,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,762,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View

هتل های ساموئی | تور ارزان قیمت تایلند

رنایسانس

رنایسانس

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

اوت ریگر سامویی

اوت ریگر سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

آنانتارا بوفوت

آنانتارا بوفوت

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

ایکس تو سامویی

ایکس تو سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شاسا

شاسا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شرایتون سامویی

شرایتون سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

لمردین سامویی

لمردین سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

نورا بوری

نورا بوری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

مای سامویی

مای سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

بانیان تری

بانیان تری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

نیکی بیچ

نیکی بیچ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

بای واتر سامویی

بای واتر سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات