اطلاعات تور بانکوک برای تابستان 97 | لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور gg16
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک برای تابستان 97 | لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,012,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,512,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,412,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,262,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,062,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,512,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,312,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,062,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,512,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,312,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,062,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,512,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,412,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,412,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,512,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,612,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,762,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,762,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,612,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,762,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,762,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,762,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,012,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,362,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,812,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,862,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,112,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,362,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,562,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,862,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,212,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,362,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,862,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,062,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,562,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,562,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,012,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,162,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,712,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,062,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,462,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,362,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,912,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,162,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,062,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,612,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,412,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,412,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,412,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,262,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,762,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,612,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,562,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,612,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,912,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,712,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,662,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,812,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,762,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,712,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,812,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,762,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,862,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,112,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,862,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View

هتل های ساموئی | تور ارزان قیمت تایلند

رنایسانس

رنایسانس

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

اوت ریگر سامویی

اوت ریگر سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

آنانتارا بوفوت

آنانتارا بوفوت

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

ایکس تو سامویی

ایکس تو سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شاسا

شاسا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شرایتون سامویی

شرایتون سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

لمردین سامویی

لمردین سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

نورا بوری

نورا بوری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

مای سامویی

مای سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

بانیان تری

بانیان تری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

نیکی بیچ

نیکی بیچ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

بای واتر سامویی

بای واتر سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات