تور پوکت 5و7 خرداد| تور ارزان تایلند

تور پوکت 5و7  خرداد| تور ارزان تایلند
اطلاعات کلی تور
مقصد پوکت | تور ارزان پوکت
ایر لاین ماهان
مدت اقامت روز 8
مدت اقامت شب 7
کد تور mmm9
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت ها

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,573,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,043,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,413,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,113,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,133,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,713,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,603,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,413,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,723,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,703,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,933,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,773,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,893,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,583,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,063,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,113,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi