اطلاعات تور بانکوک پنج فروردین | ارزان و لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور rrr15
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک پنج فروردین | ارزان و لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,726,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,226,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,326,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,126,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,976,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,776,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,226,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,026,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,776,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,576,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,226,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,026,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,776,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,576,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,226,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,126,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,126,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,726,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,226,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,326,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,476,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,876,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,476,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,326,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,476,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,876,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,476,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,476,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,726,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,076,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,526,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,576,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,826,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,076,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,276,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,576,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,926,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,076,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,576,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,776,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,276,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,276,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,726,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,876,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,426,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,326,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,776,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,176,500 تومان
قیمت 1 تخت 6,076,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,626,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,876,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,776,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,326,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,126,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,126,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,126,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,976,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,476,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,326,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,276,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,326,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,626,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,426,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,376,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,526,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,726,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,476,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,426,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,526,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,726,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,476,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,576,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,826,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,576,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View

رستوران های ساموئی | تور ارزان قیمت تایلند

منظره شالیزار

منظره شالیزار

مشاهده جزئیات

فراتر از دریا

فراتر از دریا

مشاهده جزئیات

زازن

زازن

مشاهده جزئیات

بارج

بارج

مشاهده جزئیات

بار برزیلی زیکو

بار برزیلی زیکو

مشاهده جزئیات

بار CLIFF

بار CLIFF

مشاهده جزئیات

استخر سنگی

استخر سنگی

مشاهده جزئیات

9GEM یا 9 جواهر

9GEM یا 9 جواهر

مشاهده جزئیات