اطلاعات تور بانکوک27 فروردین سال 96 | ارزان و لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور rrr13
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک27 فروردین سال 96 | ارزان و لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,732,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,232,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,332,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,132,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,982,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,782,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,232,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,032,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,782,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,582,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,232,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,032,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,782,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,582,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,232,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,132,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,132,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,232,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,332,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,482,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,882,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,482,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,332,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,482,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,882,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,482,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,482,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,732,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,532,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,582,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,832,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,282,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,582,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,932,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,582,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,782,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,282,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,282,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,732,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,882,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,432,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,332,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,782,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,182,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,082,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,632,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,882,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,782,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,332,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,132,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,132,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,132,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,982,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,482,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,332,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,282,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,332,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,632,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,432,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,382,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,532,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,482,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,432,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,532,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,482,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,582,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,832,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,582,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View

هتل های ساموئی | تور ارزان قیمت تایلند

رنایسانس

رنایسانس

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

اوت ریگر سامویی

اوت ریگر سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

آنانتارا بوفوت

آنانتارا بوفوت

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

ایکس تو سامویی

ایکس تو سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شاسا

شاسا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شرایتون سامویی

شرایتون سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

لمردین سامویی

لمردین سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

نورا بوری

نورا بوری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

مای سامویی

مای سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

بانیان تری

بانیان تری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

نیکی بیچ

نیکی بیچ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

بای واتر سامویی

بای واتر سامویی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات