اطلاعات تور بانکوک 22 و 24 خرداد 96 | ارزان و لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور rrr9
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک 22 و 24 خرداد 96 | ارزان و لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,803,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,303,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,403,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,203,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,053,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,853,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,303,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,103,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,853,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,303,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,103,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,853,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,303,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,203,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,203,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,803,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,303,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,403,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,553,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,953,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,553,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,403,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,553,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,953,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,553,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,553,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,803,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,603,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,653,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,903,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,353,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,653,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,003,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,653,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,853,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,353,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,803,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,953,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,503,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,403,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,853,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,253,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,153,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,703,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,953,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,853,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,403,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,203,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,203,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,203,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,053,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,553,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,403,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,353,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,403,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,703,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,503,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,453,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,603,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,803,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,553,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,503,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,603,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,803,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,553,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,653,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,903,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,653,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View

تور بانکوک + ساموئی

تور بانکوک + ساموئی

تور ارزان بانکوک + ساموئی ویژه خرداد97

  5,370,000 تومان

توضیحات بیشترتور ارزان بانکوک + پوکت ویژه تعطیلات خرداد

تور ارزان بانکوک + پوکت ویژه تعطیلات خرداد

7 شب و 8 روز | پرواز ماهان

  3,440,000 تومان

توضیحات بیشترتور ترکیبی بانکوک + پاتایا  ویژه تعطیلات خرداد

تور ترکیبی بانکوک + پاتایا ویژه تعطیلات خرداد

7 شب و 8 روز | پرواز ارزان ماهان

  2,750,000 تومان

توضیحات بیشتر

تور های منقضی شده

تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه فصل زمستان

تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه فصل پاییز