اطلاعات تور بانکوک 10 و 11 مرداد| ارزان و لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور rrr7
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک 10 و 11 مرداد| ارزان و لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,867,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,367,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,467,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,267,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,117,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,917,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,367,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,167,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,917,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,717,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,367,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,167,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,917,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,717,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,367,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,267,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,267,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,867,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,367,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,467,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,617,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,017,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,617,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,467,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,617,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,017,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,617,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,617,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,867,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,217,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,667,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,717,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,967,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,217,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,417,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,717,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,067,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,217,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,717,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,917,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,417,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,417,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,867,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,017,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,567,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,467,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,917,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,317,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,217,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,767,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,017,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,917,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,467,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,267,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,267,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,267,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,117,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,617,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,467,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,417,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,467,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,767,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,567,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,517,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,667,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,867,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,617,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,567,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,667,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,867,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,617,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,717,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,967,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,717,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View