اطلاعات تور بانکوک 30 و 31 مرداد| ارزان و لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور rrr6
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک 30 و 31 مرداد| ارزان و لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,916,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,416,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,516,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,316,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,166,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,966,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,416,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,216,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,966,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,766,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,416,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,216,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,966,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,766,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,416,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,316,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,316,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,416,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,516,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,666,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,066,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,666,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,516,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,666,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,066,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,666,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,666,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,916,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,716,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,766,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,016,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,466,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,766,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,116,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,766,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,966,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,466,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,466,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,916,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,066,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,616,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,516,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,966,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,366,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,266,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,066,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,966,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,516,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,316,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,316,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,316,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,166,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,666,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,516,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,466,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,516,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,616,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,566,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,716,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,666,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,616,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,716,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,666,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,766,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,016,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,766,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View