اطلاعات تور بانکوک ویژه فصل تابستان| ارزان و لحظه آخری
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور rrr4
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور بانکوک ویژه فصل تابستان| ارزان و لحظه آخری

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,003,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,503,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,603,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,403,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,253,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,053,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,503,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,303,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,053,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,853,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,503,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,303,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,053,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,853,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,503,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,403,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,403,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,503,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,603,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,753,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,753,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,603,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,753,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,753,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,753,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,003,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,803,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,853,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,103,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,553,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,853,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,203,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,853,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,053,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,553,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,553,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,003,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,153,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,703,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,603,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,053,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,453,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,353,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,903,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,153,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,053,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,603,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,403,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,403,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,403,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,253,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,753,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,603,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,553,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,603,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,903,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,703,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,653,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,803,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,753,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,703,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,803,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,753,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,853,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,103,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,853,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View