تور ارزان دبی ویژه تیر و مرداد و شهریور تابستان

تور ارزان دبی ویژه تیر و مرداد و شهریور تابستان
اطلاعات کلی تور
مقصد تور ارزان دبی
ایر لاین قشم ایر
مدت اقامت روز 6
مدت اقامت شب 5
کد تور UUU16
مدارک اسکن رنگی پاسپورت فرد یا افراد با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

توضیحات

ساعت های پروازی تورارزان  دبی: رفت : 19:30 | برگشت : 23:30 

مدت پرواز به شهر دبی :1:50

خدمات آژانس هورگشت پارس | HOURGASHT PARS:  

دابل تری بای هیلتون

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

فایر مونت پالم

فایر مونت پالم

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

اچ هتل

اچ هتل

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

رودا البوستان

رودا البوستان

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

وستین

وستین

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

گلوریا سرگیت بلک

گلوریا سرگیت بلک

 •  
 •  
 •  
 • غایا گرند

غایا گرند

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

کرون پلازا

کرون پلازا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

کرون پلازا شی زد

کرون پلازا شی زد

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شانگری لا

شانگری لا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

دیوکس

دیوکس

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

دبلیو دوبی

دبلیو دوبی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

اس تی رجیس (سنت رجیس)

اس تی رجیس (سنت رجیس)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

ریکسوس پریمیوم

ریکسوس پریمیوم

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

 آئوریس فرست سنترال

آئوریس فرست سنترال

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

رامی رز

رامی رز

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

فورچون بوتیک

فورچون بوتیک

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

قیمت ها

هتل سان & سند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,374,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,239,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,174,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل نیهال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,434,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,344,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,699,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل ارکید (ارچارد)

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,434,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,344,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,699,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل کاسلز البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,554,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,589,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات دبی

هتل ایبیس وان سنترال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,554,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,589,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: شیخ الزائد

هتل نیهال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,609,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,694,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,699,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل سافرون بوتیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,749,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,969,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,314,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل نیهال پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,819,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,114,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل گلوریا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,869,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,219,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل آتانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,869,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,219,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل نووتل البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,044,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,569,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل هالیدی این البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,099,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,669,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل هیلتون گاردن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,099,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,669,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل فلورا گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,184,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,849,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,924,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل بانینگتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,269,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,024,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل سافرون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,674,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,674,000 تومان
قیمت 3 تخت 3,674,000 تومان
قیمت کودک با تخت 3,674,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات entertainment book hotel discounts book hotel rooms book hotel online book hotel cheap book hotel reservations book hotel york book hotel room san diego ca book hotel motel near chicago book hotel discount

هتل وستین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,849,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,174,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,029,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: شیخ زاده

هتل دابل تری بای هیلتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,369,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,439,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,464,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: جزیره مرجان