تور دبی هورگشت پارس

تور دبی هورگشت پارس
اطلاعات کلی تور
مقصد تور ارزان دبی
ایر لاین قشم ایر
مدت اقامت روز 6
مدت اقامت شب 5
کد تور UUU14
مدارک اسکن رنگی پاسپورت فرد یا افراد با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

توضیحات

ساعت های پروازی تور دبی: رفت : 19:30 | برگشت : 23:30 

مدت پرواز به شهر دبی :1:50

خدمات آژانس هورگشت پارس | HOURGASHT PARS:  

هتل های دبی | تور ارزان دبی

جمیرا کریک ساید

جمیرا کریک ساید

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

 مونپیک دیره

مونپیک دیره

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

هیلتون دبی کریک

هیلتون دبی کریک

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

شرایتون دبی کریک

شرایتون دبی کریک

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

هبتور گرند بیچ ریزورت اند اسپا

هبتور گرند بیچ ریزورت اند اسپا

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

کنراد دبی

کنراد دبی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

هایت ریجنسی

هایت ریجنسی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

 جمیرا امارات تاور

جمیرا امارات تاور

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

ریکسوس پالم

ریکسوس پالم

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

هیلتون دبی جمیرا واک

هیلتون دبی جمیرا واک

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

هیلتون دبی جمیرا ریسپورت

هیلتون دبی جمیرا ریسپورت

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشاهده جزئیات

 جمیرا زعبیل سرای

جمیرا زعبیل سرای

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

قیمت ها

هتل سان & سند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,428,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,293,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,228,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل نیهال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,488,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,398,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,753,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل ارکید (ارچارد)

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,488,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,398,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,753,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل کاسلز البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,608,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,643,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,453,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات دبی

هتل ایبیس وان سنترال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,608,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,643,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,453,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: شیخ الزائد

هتل نیهال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,663,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,748,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,753,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل سافرون بوتیک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,803,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,023,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل نیهال پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,873,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,168,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,768,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل گلوریا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,923,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,273,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,768,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل آتانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 2,923,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,273,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,768,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل نووتل البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,098,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,623,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل هالیدی این البرشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,153,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,723,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل هیلتون گاردن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,153,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,723,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل فلورا گرند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,238,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,903,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: دیره

هتل بانینگتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,323,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,078,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,768,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: امارات مال

هتل سافرون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,728,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,728,000 تومان
قیمت 3 تخت 3,728,000 تومان
قیمت کودک با تخت 3,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 0 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات entertainment book hotel discounts book hotel rooms book hotel online book hotel cheap book hotel reservations book hotel york book hotel room san diego ca book hotel motel near chicago book hotel discount

هتل وستین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 3,903,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,228,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,083,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: شیخ زاده

هتل دابل تری بای هیلتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,423,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,493,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,518,000 تومان
قیمت نوزاد 850,000 تومان
توضیحات موقعیت هتل: جزیره مرجان