اطلاعات تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه فصل زمستان
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور EEE16
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه فصل زمستان

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,705,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,205,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,305,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,105,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,955,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,755,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,205,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,005,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,755,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,555,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,205,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,005,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,755,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,555,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,205,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,105,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,105,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,705,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,205,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,305,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,455,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,855,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,455,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,305,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,455,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,855,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,455,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,455,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,705,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,055,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,505,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,555,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,805,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,055,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,255,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,555,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,905,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,055,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,555,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,755,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,255,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,255,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,705,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,855,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,405,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,305,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,755,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,155,500 تومان
قیمت 1 تخت 6,055,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,605,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,855,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,755,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,305,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,105,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,105,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,105,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,955,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,455,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,305,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,255,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,305,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,605,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,405,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,355,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,505,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,705,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,455,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,405,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,505,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,705,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,455,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,555,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,805,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,555,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View
مراکز خرید بانکوک | تور ارزان بانکوک تایلند

ورلد ترید سنتر

ورلد ترید سنتر

مشاهده جزئیات

گیسورن پلاز

گیسورن پلاز

مشاهده جزئیات

فروشگاه های زنجیره ای رابینسون

فروشگاه های زنجیره ای رابینسون

مشاهده جزئیات

سیلوم کامپلکس

سیلوم کامپلکس

مشاهده جزئیات

سیام دیسکاوری

سیام دیسکاوری

مشاهده جزئیات

سیام پاراگون

سیام پاراگون

مشاهده جزئیات

سیام اسکوئر

سیام اسکوئر

مشاهده جزئیات

سوآن لوم نایت

سوآن لوم نایت

مشاهده جزئیات

سنترال ورلد پلاز

سنترال ورلد پلاز

مشاهده جزئیات

بازار خرید شبانه

بازار خرید شبانه

مشاهده جزئیات