اطلاعات تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه دی ماه
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور EEE10
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه دی ماه

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,844,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,344,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,444,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,244,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,094,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,894,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,344,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,144,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,894,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,694,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,344,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,144,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,894,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,694,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,344,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,244,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,244,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,344,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,444,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,594,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,594,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,444,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,594,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,594,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,594,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,844,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,194,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,644,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,694,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,944,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,194,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,394,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,694,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,044,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,194,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,694,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,894,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,394,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,394,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,844,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,994,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,544,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,444,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,894,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,294,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,194,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,744,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,994,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,894,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,444,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,244,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,244,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,094,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,594,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,444,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,394,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,444,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,744,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,544,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,494,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,644,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,594,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,544,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,644,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,594,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,694,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,944,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,694,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View