اطلاعات تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه شهریورماه
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور EEE6
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه شهریورماه

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,691,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,191,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,291,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,091,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,941,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,741,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,191,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,991,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,741,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,541,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,191,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,991,500 تومان
قیمت 1 تخت 3,741,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,541,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,191,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,091,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,091,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,691,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,191,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,291,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,441,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,841,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,441,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,291,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,441,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,841,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,441,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,441,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,691,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,041,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,491,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,541,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,791,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,041,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,241,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,541,500 تومان
قیمت 1 تخت 4,891,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,041,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,541,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,741,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,241,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,241,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,691,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,841,500 تومان
قیمت 1 تخت 5,391,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,291,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,741,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,141,500 تومان
قیمت 1 تخت 6,041,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,591,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,841,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,741,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,291,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,091,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,091,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,091,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,941,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,441,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,291,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,241,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,291,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,591,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,391,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,341,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,491,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,691,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,441,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,391,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,491,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,691,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,441,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,541,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,791,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,541,500 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View


آفر ارزان تور مسافرتی بانکوک تایلند ارزانتور کم قیمت بانکوک تایلندتور ارذان بانکوک پوکت تایلند 96
***نکات مهم***

*تمامی اتاق های هتل CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD در تاریخ25 تا 28 سپتامبر پر می باشد . *

*تمامی اتاق های هتل NOVOTEL PLATINIUM در تاریخ 26 جون تا 1 جولای پر می باشد . *

*رزرو هتل PLAZA ATHENE تا تاریخ 15 جولای امکان پذیر می باشد . *

* رزرو این هتل LE BUA STATE TOWER کمتر از 3 شب امکان پذیر نمی باشد . *

*به اتاق های 2 تخته KING هتل AMARI PATTAYA به ازای هر شب نفری مبلغ 3 دلار به پکیج افزوده می گردد. *

*به نفر سوم در اتاق 3 تخته هتل THE IMPERIAL به ازای هر شب مبلغ 6 دلار به پکیج افزوده می گردد. *