اطلاعات تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه خرداد ماه
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور EEE3
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج

قیمت تور ارزان بانکوک | تور ارزان تایلند ویژه خرداد ماه

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,639,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,139,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,239,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,039,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Days Inn

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,889,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,689,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,139,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: IBIS Patong

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,939,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,689,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,489,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,139,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل رامادا DMA

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,939,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,689,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,489,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,139,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: AshleePlaza

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,039,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,039,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,639,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,139,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Royal Paradise

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,239,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,389,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,789,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,389,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Holiday Inn Express

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,239,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,389,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,789,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,389,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Duangit Resort & Spa

هتل رامادا پلازا بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,389,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,639,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,989,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,439,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Swissotel Patong

هتل نووتل سیلوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,489,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,739,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,989,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,189,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Novotel Patong

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,489,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,839,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,989,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,489,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Fisherman Harbour

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,689,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,189,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,189,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,639,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Thavorn Beach Villae

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,789,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,339,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,239,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,689,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Diamond Cliff

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,089,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,989,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,539,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,789,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: Amari Phulet

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,689,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,239,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,039,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,039,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Hyatt Regency (Garden View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,039,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,889,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,389,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,239,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (Garden View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,189,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,239,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,539,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,339,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,289,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,439,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,639,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,389,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت: (Le Merdinen Hkt (DLX Pool View

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,339,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,439,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,639,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,389,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdinen HKT (Ocean View

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,489,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,739,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,489,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پوکت:( Le Merdien HKT (Dlx Ocean View

 تور ارزان ترکیبی تایلند| بانکوک + پوکت 26 و 27 مهر  تور بانکوک + پاتایا تایلند آبان 96 خوش قیمت  تور ارزان بانـــکوک+پاتایاشهریور

تور ارزان ترکیبی تایلند| بانکوک + پوکت 26 و 27 مهر

 آبان 96 خوش قیمت  تور ارزان بانـــکوک+

تور بانکوک + پاتایا تایلند آبان 96 خوش قیمت

 + پاتایا تایلند آبان 96 خوش قیمت  تور ارزان بانـــکوک+پاتایاشهریور

تور ارزان بانـــکوک+پاتایاشهریور

 


 

***نکات مهم***

*تمامی اتاق های هتل CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD در تاریخ25 تا 28 سپتامبر پر می باشد . *

*تمامی اتاق های هتل NOVOTEL PLATINIUM در تاریخ 26 جون تا 1 جولای پر می باشد . *

*رزرو هتل PLAZA ATHENE تا تاریخ 15 جولای امکان پذیر می باشد . *

* رزرو این هتل LE BUA STATE TOWER کمتر از 3 شب امکان پذیر نمی باشد . *

*به اتاق های 2 تخته KING هتل AMARI PATTAYA به ازای هر شب نفری مبلغ 3 دلار به پکیج افزوده می گردد. *

*به نفر سوم در اتاق 3 تخته هتل THE IMPERIAL به ازای هر شب مبلغ 6 دلار به پکیج افزوده می گردد. *