تور ارزان پوکت ویژه کل سال ۹۷ | 24 ساعته

تور ارزان پوکت ویژه کل سال ۹۷ |  24 ساعته
اطلاعات کلی تور
مقصد پوکت | تور ارزان پوکت
ایر لاین ماهان
مدت اقامت روز 8
مدت اقامت شب 7
کد تور PPP16
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

توضیحات

  

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

اشلی پلازا

اشلی پلازا
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

دیامون کلیف

دیامون کلیف
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

سوئیس پاتونگ

سوئیس پاتونگ
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

هالیدی این پاتونگ

هالیدی این پاتونگ
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

آماری

آماری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت ها

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,592,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,062,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,242,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,432,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,132,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,152,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,622,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,432,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,742,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,002,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,722,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,952,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,792,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,912,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,602,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,082,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,132,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi