اطلاعات تور ارزان پوکت ویژه کل سال ۹۷ | 24 ساعته
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP16
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوکت ویژه کل سال ۹۷ | 24 ساعته

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,592,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,062,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,242,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,432,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,132,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,152,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,622,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,432,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,742,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,002,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,722,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,952,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,792,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,912,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,602,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,082,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,132,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi

  

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

اشلی پلازا

اشلی پلازا
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

دیامون کلیف

دیامون کلیف
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

سوئیس پاتونگ

سوئیس پاتونگ
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

هالیدی این پاتونگ

هالیدی این پاتونگ
 

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

آماری

آماری