اطلاعات تور ارزان پوکت ویژه تابستان ۹۷
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP13
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوکت ویژه تابستان ۹۷

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,669,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,139,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,319,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,509,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,209,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,229,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,809,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,699,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,509,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,819,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,079,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,799,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,029,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,869,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,989,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,679,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,159,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,209,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi

 

لافلورا

لافلورا

 

 

 

مشاهده جزئیات

 

 

فیشرمنز هاربور

فیشرمنز هاربور

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

بی ـ لای  تونگ

بی ـ لای تونگ

 
 

 

 

مشاهده جزئیات

آویستا هیدوای

آویستا هیدوای

 

 

 

 

مشاهده جزئیات

کاتاتانی

کاتاتانی