اطلاعات تور ارزان پوکت ویژه بهمن ۹۷
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP10
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوکت ویژه بهمن ۹۷

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,746,500 تومان
قیمت 1 تخت 6,216,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,396,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,586,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,286,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,306,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,886,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,776,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,586,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,896,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,156,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,876,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,106,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,946,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,066,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,756,500 تومان
قیمت 1 تخت 10,236,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,286,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi

 

لا مایی

لا مایی

مشاهده جزئیات

سالابوا

سالابوا

مشاهده جزئیات

رنگایا

رنگایا

مشاهده جزئیات

دامایوریزی

دامایوریزی

مشاهده جزئیات

جویی

جویی

مشاهده جزئیات

تانتاوان

تانتاوان

مشاهده جزئیات

بان ریم پا

بان ریم پا

مشاهده جزئیات

بالوچ

بالوچ

مشاهده جزئیات