تور ارزان پوکت ویژه بهمن ۹۷

تور ارزان پوکت ویژه بهمن ۹۷
اطلاعات کلی تور
مقصد پوکت | تور ارزان پوکت
ایر لاین ماهان
مدت اقامت روز 8
مدت اقامت شب 7
کد تور PPP10
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

توضیحات

 

لا مایی

لا مایی

مشاهده جزئیات

سالابوا

سالابوا

مشاهده جزئیات

رنگایا

رنگایا

مشاهده جزئیات

دامایوریزی

دامایوریزی

مشاهده جزئیات

جویی

جویی

مشاهده جزئیات

تانتاوان

تانتاوان

مشاهده جزئیات

بان ریم پا

بان ریم پا

مشاهده جزئیات

بالوچ

بالوچ

مشاهده جزئیات

 

 

قیمت ها

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 4,746,500 تومان
قیمت 1 تخت 6,216,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,396,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,586,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,286,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,306,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,886,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,776,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 5,586,500 تومان
قیمت 1 تخت 7,896,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,156,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,876,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,106,500 تومان
قیمت 1 تخت 8,946,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,066,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 6,756,500 تومان
قیمت 1 تخت 10,236,500 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,286,500 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi