اطلاعات تور ارزان پوکت ویژه مهر ۹۷
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP6
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوکت ویژه مهر ۹۷

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,082,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,552,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,922,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,622,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,642,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,222,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,112,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,922,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,232,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,492,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,212,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,442,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,282,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,402,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,092,000 تومان
قیمت 1 تخت 10,572,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,622,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi