اطلاعات تور ارزان پوکت ویژه خرداد ۹۷
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP3
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوکت ویژه خرداد ۹۷

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,482,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,952,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,132,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,322,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,022,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,042,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,622,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,512,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,322,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,632,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,892,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,612,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,842,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,682,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,802,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,492,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,972,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,022,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi