اطلاعات تور ارزان پوکت ویژه اردیبهشت ۹۷
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP2
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوکت ویژه اردیبهشت ۹۷

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,431,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,901,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,081,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,271,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,971,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,991,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,571,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,461,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,271,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,581,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,841,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,561,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,791,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,631,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,751,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,441,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,921,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,971,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi

 تور مفت پوکت ویژه 3 مرداد

تور ارزان قیمت پوکت 7 شب و 8 روز

 تور ارزان قیمت پوکت 7 شب و 8 روز  تور مجانی پوکت

تور مجانی پوکت ارزان 25 مرداد

 مرداد  تور مفت پوکت ویژه 3 مرداد

تور ارزان پوکت مرداد

 تور ارزان قیمت پوکت 7 شب و 8 روز  تور مجانی پوکت ارزان 25 مرداد  تور

تور مفت پوکت ویژه 3 مرداد

 

راهنمای مسیر:
تهران - بانکوک - تهران هوایی

بانکوک - پوکت - بانکوک هوایی

پوکت - فی فی - پوکت با کشتی

جزیره استثنایی و بکر فی فی در جنوب تایلند بهشت روی زمین پس از بالی