اطلاعات تور ارزان پوگکت ویژه فروردین ۹۷
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور PPP1
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ارزان پوگکت ویژه فروردین ۹۷

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,981,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,451,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,631,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,821,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی : The Beach Clube

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,521,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,541,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,121,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,011,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,821,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,131,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,391,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,111,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Phi Phi Island Cabana

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,341,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,181,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,301,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در فی فی: Holiday Inn Phi Phi

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,991,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,471,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,521,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Holiday Inn Phi Phi

 تور ارزان پوکت  INEXPENSIVE PHUKET  تور منصفانه پوکت بهار97

تور ارزانپوگکت  ویژه تیر

 INEXPENSIVE PHUKET  تور منصفانه پوکت بهار97

تور پوکت ویژه خردادبا ارقام پایین

 بهار97 پوکت

تور پوکت ارزان INEXPENSIVE PHUKET

 تور ارزان پوکت ویژه تیر

تور منصفانه پوکت بهار97

 

 

راهنمای مسیر: پوگکت 
تهران - بانکوک - تهران هوایی

بانکوک - پوکت - بانکوک هوایی

پوکت - فی فی - پوکت با کشتی

جزیره استثنایی و بکر فی فی در جنوب تایلند بهشت روی زمین پس پوگکت از پوگکت