اطلاعات تور ترکیبی پوکت+ساموئی ویژه خرداد97
مقصد پوکت
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI31
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید +کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک

قیمت تور ترکیبی پوکت+ساموئی ویژه خرداد97

هتل ای پی کی ریزورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 669 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 938 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 600 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 411 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Bay Water Samul

هتل سنترا بلو مارین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 670 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 940 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 601 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 412 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Ark Bar Restor

هتل پاتونگ مرلین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 671 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 942 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 602 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 412 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Chaba Cabana

هتل دونجیت ریسورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 686 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 792 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 417 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Novotel Samui

هتل نُوتل پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 718 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,036 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 428 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Novotel Samui

هتل فیشرمنز هاربور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 776 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,152 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 696 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 449 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Nikki Beach

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 795 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,190 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 714 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 455 دلار
قیمت نوزاد 110,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Noraburi

هتل پوکت گریس لند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 825 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,250 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 741 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 466 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Outrigger Samul

هتل میلینیوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 826 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,252 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 466 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Pavilion Samui

هتل هالیدی این پاتونگ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 926 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,452 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 501 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Nikki Beach

هتل هیلتون ارکدیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 947 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,494 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 850 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 508 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Noraburi

هتل آماری

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 958 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,516 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 860 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 512 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Amari Koh Samui

هتل سنترا گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 967 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,534 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان + 868 دلار
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 515 دلار
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Centara Garden Samui

هتل لمردین پوکت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 1,098 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 1,796 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 561 دلار
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Le Meridien Samui

هتل دونجیت ریسورت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,050,000 تومان + 686 دلار
قیمت 1 تخت 2,050,000 تومان + 972 دلار
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان + 417 دلار
قیمت نوزاد 1,100,000 تومان
توضیحات نام هتل در ساموئی: Novotel Samui
  • تاریخ رفت: 28 خرداد | تاریخ برگشت: 5 تیر
  • تاریخ رفت: 29 خرداد | تاریخ برگشت: 6 تیر
  • تاریخ رفت: 30 خرداد | تاریخ برگشت: 7 تیر
  • تاریخ رفت: 31 خرداد | تاریخ برگشت: 8 تیر
  • تاریخ رفت: 1 تیر | تاریخ برگشت: 9 تیر
  • تاریخ رفت: 3 تیر | تاریخ برگشت: 11 تیر

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه +بلیط داخلی پوکت - ساموئی + گشت نیمروزی در بانکوک و پوکت + ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی تور ارزان پوکت + ساموئی خرداد 97 

* نرخ نوزاد 850.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . 
*مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . 
*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد . 
*کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
*پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.