اطلاعات تورترکیبی ارزان باتکوک+ پاتایا نوروز 97
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI61
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهربانک .

قیمت تورترکیبی ارزان باتکوک+ پاتایا نوروز 97

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,640,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,770,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: A-One Star

هتل آسترا ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,740,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,790,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: sunshine vista

هتل آسیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,910,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Asia Pattaya

هتل ایستین ماکاسان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,410,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,910,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Sunbeam

هتل مونتین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,520,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,470,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,920,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Citrus Parc

هتل مونتین ریورساید

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,540,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,930,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Nova Express

هتل گراند دیاموند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,020,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,460,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,100,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: The BayView

هتل نووتل پلاتینوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,550,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,120,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Signature

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,640,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,140,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Amari Residences

هتل آوانی آتریوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,660,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,140,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: avani

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,150,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Hard Rock

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,960,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,200,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Pullman

هتل سوکوسول

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,330,000 تومان
قیمت 1 تخت 7,080,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,220,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Siam Bayshore

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,570,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 3,920,000 تومان
قیمت نوزاد 900,000 تومان
توضیحات هتل در ساموئی: CELES BEACHFRONT RESTOR

هتل لبوآ استیت تاور

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,610,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,500,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Mytt

هتل رویال ارکید شرایتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخت 8,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,520,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Royal Cliff Beach

هتل شانگری لا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,380,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,180,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,600,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Royal Cliff Beach

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخت 9,240,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 6,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 4,610,000 تومان
قیمت نوزاد 650,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: InterContinental Pattaya

تاریخ رفت 4 فروردین | برگشت 12 فروردین (ظرفیت تکمیل)

اطلاعات پرواز باتکوک:

ساعت رفت:21:45    مدت پرواز:7:00  |  ساعت برگشت از بانکوک: 10:20    مدت پرواز:7:00

ترانسفر زمینی بین شهری بانکوک-پاتایا+بانکوک به مدت 1 ساعت

خدمات آژانس باتکوک:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی + 7 شب اقامت در هتل با صبحانه + گشت نیمروزی در پاتایا +ترانسفر فرودگاهی و بین شهری+ لیدر فارسی زبان+بیمه مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلی باتکوکباتکوک:  

*نرخ نوزاد 650.000 تومان می باشد 
* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 
ریال لازم است. باتکوک
* مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافریا آژانس می باشد. 
* کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. 
* پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.باتکوک