اطلاعات تور ارزان بانکوک+پاتایا ویژه دی 96 ثایلند
مقصد بانکوک
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور THI40
مدارک اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + دوقطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) + اصل گردش حساب یک ماهه با مهر بانک + واچر هتل + مشخصات ضمیمه پکیج .

قیمت تور ارزان بانکوک+پاتایا ویژه دی 96 ثایلند

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,245,000 تومان
قیمت 1 تخت 2,695,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,595,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: A-One Star

هتل فروم پارک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,245,000 تومان
قیمت 1 تخت 2,745,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 1,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,645,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Golden Beach

هتل ایبیس ساتورن

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 2,995,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: IBIS Pattaya

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,145,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,745,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Sunbeam

هتل بانکوک پالاس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,145,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,745,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: A-One The Royal Cruise

هتل ایستین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,295,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Pattaya Seaview

هتل مونتین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,545,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Pattaya Seaview

هتل مونتین بانکوک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخت 3,545,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 1,695,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: A-One The Royal

هتل نووتل پلاتینوم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,395,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,045,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Signature PTY

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,695,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,145,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Pullman G Pattaya

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,745,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,145,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Garden Cliff

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,795,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,145,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Baraquda

هتل سوکوسول

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,845,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,145,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Siam Bayshore

هتل آماری واترگیت

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,945,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,195,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Amari Ocean PTY

هتل برکلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخت 5,045,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,195,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Royal Cliff Beach

هتل پولمان جی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,845,000 تومان
قیمت 1 تخت 4,395,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,045,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Garden Cliff

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,245,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,495,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Royal Cliff Pattaya

هتل پلاز آتنی رویال مردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخت 6,895,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 2,695,000 تومان
قیمت نوزاد 630,000 تومان
توضیحات نام هتل در پاتایا: Royal Cliff Beach

ویژه دی ماه

پرواز تمام ایام هفته به غیر از شنبه ها

اطلاعات پرواز تور ارزان بانکوک پاتایا ثایلند:

ساعت رفت:21:45      |  ساعت برگشت: 23:35    

خدمات آژانس:  

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان +ویزای توریستی +  7 شب اقامت در هتل با صبحانه  + گشت نیمروزی در بانکوک و پاتایا + ترانسفر فرودگاهی و بین شهری  + لیدر فارسی زبان+بیمه  مسافرتی+ سیم کارت اعتباری تایلند

توضیحات تکمیلیثایلند  :  

* نرخ نوزاد 630.000 تومان می باشد

* جهت اقدام ویزای توریستی تایلند : داشتن پرینت حساب بانکی به مبلغ 60.000.000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100.000.000 ریال لازم است . *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافریا آژانس می باشد .

*بلیط داخلی بانکوک-پوکت-بانکوک بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است لذا در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت آن دریافت می گردد

لیست قیمت و فروش ارزانترین تور بانکوک نوروز 97 ثایلند

*کلیه پروازها و هتلها چارتر ثایلند و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. *پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.

* کلیه هتل های فوق تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو و موقت می باشد و در صورت عدم کانفرم ، هتل جایگزین معرفی می گردد  و چنانچه هتل فوق افزایش نرخ داشته باشد ما به التفاوت آن به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد